Czym jest „European Dream”?

Czym jest „European Dream”, europejskie marzenie? American Dream był marzeniem o sukcesie w warunkach niemal całkowitego nieskrępowania regulacjami, polityką, podatkami. Europejskie marzenie zaczęło przyciągać, kiedy kolejne kryzysy i rosnące w USA nierówności pokazały, że American Dream to iluzja.

W dzisiejszej polityce uosobieniem European Dream są kobiety. Alexandria Ocasio-Cortez, która wciąż opowiada o zaletach uspołecznionych usług publicznych, ochrony zdrowia, edukacji, infrastruktury, walczy o wizję polityki nastawioną na perspektywę przyszłych pokoleń, podobną do skoordynowanych polityk Unii Europejskiej.

Z kolei Elisabeth Warren, mniej rewolucyjna od Ocasio-Cortez i twarda jak skała w konkretnych, bliskich jej kwestiach, mocno buduje swoją pozycję przed wyborami prezydenckimi, ostro krytykując wszechwładzę sektora finansowego, nawołując do anulowania długów edukacyjnych (które w USA idą już łeb w łeb z housing debt).

European Dream to marzenie o takim zorganizowaniu państwa, dzięki któremu społeczeństwo byłoby zdrowsze, pogoń za pieniędzmi byłaby opcją, a nie koniecznością, a wszyscy byśmy się sobie nawzajem przydawali, rozwijając się w tym kierunku, w którym najlepiej by nam to szło.

European Dream to podstawowe poczucie bezpieczeństwa płynące z tego, że jako społeczeństwo nikomu nie pozwolimy umrzeć z głodu. To odpowiedź na słynne „There is no free lunch” („Nie ma darmowych obiadów”) – niewidoczny na pierwszy rzut oka fundament „amerykańskiego marzenia”.

Na konferencji zorganizowanej przez Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” i socjaldemokratyczny think tank FEPS dyskutowano o euro. Po raz pierwszy na tak wysokim szczeblu (w panelu siedzieli m.in. trzej byli premierzy – Marek Belka z Polski, Yves Leterme z Belgii i Tony Rop ze Słowenii) usłyszałam przekonanie, że bez wspólnego, kształtującego politykę społeczną i ekonomiczną marzenia – European Dream – Unia Europejska nie będzie w stanie przekształcić swojej polityki finansowej. O której dobrze wiadomo, że jest niedobra, z jednej strony blokując europejską integrację, a z drugiej pogłębiając nierówności, i między państwami członkowskimi, i między jednostkami.

W sobotę 27 kwietnia będziemy kontynuować tę rozmowę. Mam zaszczyt współorganizować z ramienia Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej konferencję poświęconą europejskiemu marzeniu. Debatę otworzy sam prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Państwa też serdecznie zapraszam. W końcu musimy wiedzieć, o czym mamy wspólnie marzyć.

Konferencja „European Dream. Nasze europejskie marzenie”, organizowana przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej i Fundację Amicus Europae przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

27 kwietnia, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, od godziny 9:30.