Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Grand Central - Blog Agaty Czarnackiej o demokracji w Polsce, Unii i na świecie Grand Central - Blog Agaty Czarnackiej o demokracji w Polsce, Unii i na świecie Grand Central - Blog Agaty Czarnackiej o demokracji w Polsce, Unii i na świecie

21.07.2016
czwartek

PiS (niechcący?) dla LGBT

21 lipca 2016, czwartek,

Prawdopodobnie w legislacyjnym pośpiechu PiS przyznało parom jednopłciowym jedno z uprawnień małżeńskich.

W znowelizowanej właśnie przez PiS ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znalazł się zapis realizujący jeden z postulatów zwolenników związków partnerskich (lub małżeństw jednopłciowych). Otóż wprowadzono prawo do ujawnienia tajemnicy lekarskiej po śmierci osoby, z którą pozostawało się „we wspólnym pożyciu” (zapis ten nie wyklucza par jednopłciowych). Stało się tak na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości przekonanych, że „zakres tajemnicy lekarskiej [był] ujęty zbyt szeroko, uniemożliwiając często osobom najbliższym wobec zmarłego pacjenta dochodzenie roszczeń lub odpowiedzialności wobec osób, które mogły przyczynić się do śmierci pacjenta”.

Chodzi o możliwość zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej po śmierci partnera. W sytuacjach takich jak proces w sprawie błędu lekarskiego bądź dyskryminacji pozwoli to np. na upublicznienie danych lekarskich i pozyskanie uwagi oraz sympatii opinii publicznej.

Jak wynika z doświadczeń grup szczególnie narażonych na dyskryminację, w tym osób homoseksualnych, zainteresowanie opinii publicznej sprawą stanowi dodatkową gwarancję prawidłowości prowadzonego procesu (o czym skądinąd wspomniano w uzasadnieniu do nowelizacji), ale także otwiera ważną furtkę w stronę zmian społecznej świadomości.

Przypomnijmy, że zwolennicy związków partnerskich lub, bardziej radykalnie, tzw. małżeństwa dla wszystkich domagają się zrównania przynajmniej części uprawnień par niemałżeńskich z małżeństwami. Niektórzy nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego – Konstytucja RP z 1997 r. definiuje małżeństwo „jako związek mężczyzny i kobiety”, więc pod jej literą pary jednopłciowe mogą walczyć raczej o tzw. rejestrowane związki partnerskie.

Inne pary, choć zdolne do małżeństwa, mogą nie chcieć go zawierać – na przykład wierzący katolicy w tzw. związkach niesakramentalnych (czyli m.in. po rozwodzie) mogą optować za formą związku lepiej odzwierciedlającą ich sytuację w rozumieniu wyznawanej religii.

Jakiekolwiek byłyby powody niezawierania małżeństwa, w coraz większej liczbie krajów uznaje się, że osoby pozostające we wspólnym pożyciu powinny mieć pewne prawa, które uregulują to pożycie. Chodzi m.in. o prawo do założenia wspólnoty majątkowej, uporządkowania kwestii dziedziczenia (na gruncie orzecznictwa sądowego w Polsce uznaje się prawo do dziedziczenia mieszkania przez konkubentów, także tej samej płci), decydowania o procedurach medycznych w sytuacji, gdy jedno z partnerów nie jest władne podejmować decyzji, dostępu do dokumentacji medycznej (uregulowanego właśnie nowelizacją PiS) czy zdolności adopcyjnej (jest to najczęstsza różnica w prawnej konstrukcji między związkiem partnerskim a małżeństwem).

Choć w Polsce postulat legalizacji związków partnerskich czy małżeństw jednopłciowych kojarzy się z liberalną lewicą, gdzie indziej często wychodził ze środowisk konserwatywnych: w Wielkiej Brytanii możliwość tę wprowadzili właśnie Torysi, czyli partia pozostająca w tej samej rodzinie politycznej co PiS. Być może więc legislacyjny lapsus posłów PiS wcale nie był pomyłką i krok po kroku zmierzamy tą samą drogą – w stronę uporządkowania wymiaru seksualności i wprowadzania wartości rodzinnych także tam, gdzie na pierwszy rzut oka wydaje się to paradoksalne…

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 7

Dodaj komentarz »
 1. Niektórzy działacze PiS-u się ucieszą, włącznie z najważniejszymi.

 2. „Chodzi o możliwość zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej po śmierci partnera.” – jestem oszołomiony – kot zwolni lekarza z tajemnicy po śmierci Partnera? Hmmmmm……walnął w brzozę?

 3. Pewnie wypadek przy pracy PISu, który usuną wprowadzając poprawkę… Ponieważ według wyborcy PIS (i lwiej części samych polityków PISu i ‚przystawek’) homoseksualista = pedofil, który został homoseksualistą bo był wykorzystywany w dzieciństwie, a teraz tworzy nowych homoseksualistów, poprzez wykorzystywanie dzieci (katotaliban święcie wierzy w te bzdury) nie pozwolą sobie na wprowadzenie jakiekolwiek praw chroniących interesy ‚zboczeńców’…

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Konstytucja z 1997 r. nie definiuje małżeństwa.

 6. Przy legislacyjnej „kulturze” PiS-u nie zdziwię się, jak kiedyś przyłączą przez pomyłkę Polskę jako republikę autonomiczną do Federacji Rosyjskiej.

 7. Wsrod poslow PiS-u kilkunastu to ludzie, ktorzy o czymkolwiek decyduja, reszta to „roboty”, zwykle maszynki do glosowania!

 8. Problemem pozostaje dowód bycia we wspólnym pożyciu.